* * *

Author: bumblebee / Labels:CERBERUS
Nog een bekend mythisch wezen uit de klassieke oudheid is Cerberus, de wachter van de onderwereld. Kerberos, voor de Grieken, was een angstaanjagend wezen in de gedaante van een hond, met drie koppen een slangachtige staart en volgens sommige bronnen bevonden zich op zijn rug ook slangen. Een beet of de adem van Cerberus was giftig en de slangen konden een ieder die hem aanschouwde in steen veranderen.
(wellicht familie van Medusa?)

Door de vereniging van de monsterlijke reus Typhon (Seth), en Echidna (Delphyne) een vrouwelijk serpent, de vader en moeder van meerdere afgrijselijke monsters, werd Cerberus geboren. Cerberus speelde ook belangrijke rol in het verhaal over de twaalf werken van Herakles.
De twaalfde opdracht voor de Griekse held was het vangen van de hellehond. Hades, de god van de onderwereld, sprak zijn goedkeuring over het plan uit, mits Herakles af zou zien van het gebruik van wapens en de hond in leven zou laten. Nadat Herakles de rivier Styx had overgestoken om bij de ingang van de onderwereld te komen wist hij Cerberus met zijn blote handen te overmeesteren en nam hem mee naar zijn opdrachtgever Eurystheus. Uiteindelijk bracht Herakles de hond Cerberus weer ongedeerd terug naar de ingang van de onderwereld waarmee zijn laatste werk voltooid was.


Cerberus is in de oude mythologie, maar ook in de christelijke beeldende kunst, de bewaker van de onderwereld. Aan de ingang aldaar zat de machtige waakhond Cerberus om de doden te beletten de onderwereld te verlaten, maar ook om de levenden ervan te weerhouden het dodenrijk te betreden zodat de balans tussen die twee werelden in evenwicht bleef.
***
* * *

Author: bumblebee / Labels:

(On)Vriendelijke Kleine MannetjesDe Kabouter

De kabouter of Gnoom, is een figuur die in talloze sprookjes en andere volksverhalen voorkomt. Het is een klein vriendelijk mannetje met veelal een (rode) puntmuts. Kabouters bevinden zich vaak in de omgeving van mensen, maar houden zich wel voor hen verborgen. Ze hebben het vermogen om zich onzichtbaar te maken zodat ze zich toch onder de mensen kunnen begeven zonder gezien te worden.

De Kabouters verrichten voor de mensen allerlei klusjes en ontvangen daar dan graag een kleine vergoeding voor. Ook voor zieke en gewonde dieren spelen de kabouter een belangrijke rol omdat ze over een grote kennis van geneeskrachtige kruiden beschikken, waarmee ze de getroffen dieren dan graag helpen.
Een keerzijde van dit vriendelijke mannetje is wanneer men hem slecht zou behandelen, dan kunnen ze zich als een soort kwelgeest gaan gedragen...
Goblin of Aardmannetje

 
Goblins of Aardmannetjes, zijn in het Germaanse volksgeloof geesten die onder de grond of in de heuvels en bergen wonen en een kleine, gedrongen gestalte hebben. Ze brengen voorspoed en verrichten in stilte werk voor de mensen, maar wreken zich als zij geplaagd worden.

In Vlaanderen worden de Aardmannetjes ook wel Alvermanneks genoemd en in Noord-Brabant blijken aardmannetjessagen verbonden te zijn aan urnenvelden.
In andere verhalen worden Goblins weer omschreven als kabouterachtige mannetjes die niet veel goeds in de zin hebben en hun eigenschappen verwant zijn aan Trollen en Reuzen.

Brownies


Brownies zijn onzichtbare bruine elfen, of over het algemeen vriendelijke huis Goblins die in boerderijen in Schotland leven. Terwijl de bewoners van het huis waar de Brownies leefden sliepen, deden ze allerlei klusjes en werkzaamheden gedurende de nacht voor hun. Brownies zijn beschermende wezens en raken in de loop van de tijd gehecht aan de families waar ze verblijven. Wanneer een familie waar een Brownie huist zou gaan verhuizen, gaan zij met hun mee.
Als er met kwade bedoelingen met de Brownie omgegaan word of als hun geld voor het werk wat ze verrichten word aangeboden, verdwijnt hij zonder een spoor achter te laten. Alleen kinderen, door hun onschuldige aard, kunnen de Brownies zien, maar dat weerhoud ze er niet van om de volwassen mensen te helpen.

Gremlins


Gremlins zijn geesten die een interesse en aanleg voor mechanische apparatuur hebben. Van deze wezens werd verteld dat zij vaak verantwoordelijk waren voor storingen en ongelukken aan (met name) vliegtuigen. In de tweede wereldoorlog gingen er tussen Britse piloten verhalen rond dat Gremlins ongelukken veroorzaakten.
Oorspronkelijk waren de Gremlins vriendelijk tegenover de mensen en hielpen ze uitvinders en ingenieurs met het bouwen van bepaalde machines of gereedschappen, maar wanneer de mensen alle eer daarvoor gingen opstrijken, waren de Gremlins diep beledigd en sindsdien werken ze tegen ons.
Hoe een Gremlin er uitziet is niet helemaal duidelijk omdat er in de loop der jaren steeds meer fantasiewezens zijn opgedoken met de naam Gremlin (waaronder ook de Gremlin van de regisseur Steven Spielberg.)

Leprechaun 


Een Leprechaun word omschreven als een soort kabouter met een roodkleurige baard uit de Ierse folklore. Veelal is hij gekleed in groen kostuum en draagt hij een klaver op zijn hoge hoed. Voorheen waren de Leprechauns goede vrienden van de mens maar wegens hun plagerige aard werden ze uiteindelijk verdreven.
Leprechauns leven in harmonie hebben normale namen en leven praktisch zoals de mens, in een rustige omgeving met veel natuur. De Leprechauns kenden maar weinig variatie in hun beroepen, ze waren namelijk allemaal schoenmaker.
Dan heb je natuurlijk nog de fabel dat er een Leprechaun aan het eind van een regenboog een de ketel met goud bewaakt. Als je dan die Leprechaun zou kunnen vangen, geeft hij je in ruil voor zijn vrijheid de ketel met goud.

Dwergen


Aanvankelijk werden de dwergen volgens de Noordse mythologie geschapen uit steen en zand en hun menselijke eigenschappen en hun verstand kregen ze pas later. Dwergen spelen een belangrijke rol in de Germaanse en Noordse mythologie, zo werd namelijk de hamer ' Mj Inir' van Thor, de God van de donder, door de dwergen Brokk en Eitri vervaardigd. Door dergelijke ambachtskunsten staan de Dwergen bekend.

De bouw van de Dwerg is klein en stevig en ze dragen lange baarden. Veelal wonen de Dwergen ondergronds en zijn ze meesters in de mijnbouw en metaalbewerking, met name blonken ze uit in de smederij. Bijlen en strijdhamers werden bij voorkeur gebruikt als er gevochten moest worden.

Pixies


Pixies of Pigsies zijn kleine mensachtige wezens met puntige oren die vooral leven in de heidegebieden rond Cornwell en Devon, in het zuiden van Engeland. Volgens de mythen waren Pixies oorspronkelijk druïden die zich verzette tegen het Christendom maar doordat ze zich bleven verzetten werden ze in de loop van de tijd kleiner.

Een andere mythe verteld ons dat ze een bepaalde groep mensen waren die na hun dood niet goed genoeg waren om naar de hemel te gaan, maar ook niet slecht genoeg voor de hel en waren daardoor gedoemd om voor eeuwig op de aarde rond te dolen. Ze hielden er van om mensen te laten schrikken door met objecten rondom hun huis te gooien. Met gestolen paarden maakten ze ook nachtelijke tochten over de heide. Anderzijds werkten Pixies hele nachten hard in de velden om een maaltje bij elkaar te verdienen.
**
Al deze bovengenoemde kereltjes, is een greep van kleine wezens uit de Fantasy wereld waarvan er ongetwijfeld nog meerdere van zijn. Maar hier wou ik het even bij laten..
***

* * *

Author: bumblebee / Labels:MEDUSA

Het verhaal van Medusa stamt wederom uit de Griekse Mythologie. De legende verteld dat Medusa een bijzondere mooie sterfelijke vrouw was en *een* van de drie Gorgonen, dit waren dochters van de Zeegoden Phorkys en Keto. Haar schoonheid wekte ook de interesse van Poseidon, de God van het water, en in één van de tempels van de Godin van de heldere hemel Athena, bedreven zij de liefde. Dit was echter een grote misstap en Medusa haalde zich hierdoor de toorn van Athena op haar hals.

Athena nam wraak door Medusa in een afzichtelijk wezen te transformeren. Haar prachtige haren hadden plaats gemaakt voor een nest kronkelende slangen. Verder zou ze koperen klauwen hebben gekregen en haar gezicht, met name haar tanden en tong, zou het uiterlijk van een slang hebben. Bovendien zou ook een ieder, mens of dier, die haar aankeek veranderen in steen.
                                                

Athena’s wraak was echter nog niet volledig want  ze besloot om de Griekse held Perseus, die deze ondoordachte taak op zich had genomen om de eer van zijn moeder te verdedigen, te helpen Medusa’s leven te beëindigen. Dit lukte hem uiteindelijk door zijn spiegelend schild tussen hem en Medusa te houden waardoor ze zichzelf zag en daardoor in steen veranderde.
 Het hoofd van Medusa, schonk Perseus aan Atena die dit tevreden aan haar eigen schild bevestigde zodat zij met dit machtige wapen haar vijanden kon verstenen.


Met dit verhaal wilden de Grieken eens te meer duidelijk maken wat er met de mens kan gebeuren als je de Goden boos maakt. Een sterfelijke die de kwaadheid van een God over zich uitriep, zou onmiddellijk daarvoor gestraft worden en in het bedenken van een passende straf konden de Goden schijnbaar erg creatief zijn.
***

* * *

Author: bumblebee / Labels:


DRAKEN
De draak is het  indrukwekkende fabeldieruit de mythologie met een slangachtig of reptielachtig lichaam. Het uiterlijk van de draak kan nogal verschillen, maar de meest bekende is toch wel de vliegende, vuurspuwende draak.
Door de christenen uit de middleeuwen werden draken gebruikt als het symbool voor het duivelse kwaad. In het oude Oosten echter was de draak een goede God die was verbonden met het element water. Volgens de Chinezen zou de draak geluk moeten brengen en komt de draak voor in de dierenriem van de Chinese astrologie als een sterke persoonlijkheid.

Volgens oude verhalen was hij oorspronkelijk een voorname engel die tegen God in opstand kwam. Als straf wierp God de afvallige duivel vanuit de hemel in de vurige hel.
'In het diepst van de aarde vestigde Satan daar zijn koninkrijk. Samen met zijn mededuivels werd hij de vijand van God en probeerde hij op allerlei manieren het kwaad te bevorderen'. De 'Duivel' kon zich in verschillende vormen en dieren tonen, bijvoorbeeld als een slang, bok, wolf, maar ook als een Draak.  


Door de geschiedenis heen zijn draken en mensen niet in staat geweest om vreedzaam naast elkaar te leven. Dit blijkt door de verschillende duistere verhalen en legenden over drakendoders die afkomstig waren uit meerdere landen. Enkele genoemde  drakendoders  uit  diverse verhalen waren  de Aartsengel  Sint-Michaël, de Engelse patroonheilige Saint George en nog enkele helden zoals  Perseus, Herakles, Apollon, Siegfried en koning Arthur met één van zijn (trouwe) ridders Lancelot.
Net als de elfen is ook de draak een geliefd onderwerp in sprookjes en legenden door zijn imposante verschijning en zijn afkomst die in mysterie gehuld is.
***